Khách hàng sửa mũi không hài lòng

Nâng mũi uy tín và đẹp tự nhiên - Thẩm mỹ Hà Thanh
Banner top
Khách hàng sửa mũi không hài lòng
Share |

Khách hàng 35 tuổi Hải Phòng sửa mũi nâng không hài lòng do thực hiện tại cơ sơ thẩm mỹ thiếu uy tín.

Trước mổ: Mũi lệch đầu về bên phải, lỗ mũi hớt

Dịch vụ thẩm mỹ: Nâng mũi tạo hình sline, sửa cánh mũi cho kín lỗ mũi

Sau mổ: Khách hàng hài lòng với sống mũi mới, lỗ mũi hai bên đã kín.

20

 
0986.222.811 - 0986.222.911