Bảng giá phẫu thuật nâng mũi

Nâng mũi uy tín và đẹp tự nhiên - Thẩm mỹ Hà Thanh
Banner top
Bảng giá phẫu thuật nâng mũi
Share |
STT TÊN DỊCH VỤ DIỄN GIẢI VÀ QUY TRÌNH CHI PHÍ
1 Nâng mũi S Line đơn thuần – Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.

 

– Dựng hình 3D chọn dáng mũi trước mổ

– Tạo hình chất liệu Sline theo khuân mặt.

– Thời gian phẫu thuật sau 5 phút.

– Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)

– Tái khám sau 3 tháng

8-10-12 Triệu tùy chất liệu
2 Nâng mũi S line bọc sụn đầu mũi (Nâng mũi bọc sụn) – Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.

 

– Dựng hình 3D chọn dáng mũi trước mổ

– Tạo hình chất liệu Sline theo khuân mặt.

– Kết hợp sụn nhân tạo và sụn vành tai hoặc E Gotex

– Thời gian phẫu thuật sau 25 phút.

– Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)

– Tái khám sau 3 tháng

16-18 Triệu
3 Nâng mũi Tái cấu trúc Hàn quốc ( New-Sline) – Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.

 

– Dựng hình 3D chọn dáng mũi trước mổ

– Tạo hình chất liệu kiểu dáng Sline.

– Kết hợp sụn nhân tạo và sụn vành tai,mô thái dương hoặc E Gotex,

– Tạo hình chỉnh sửa đầu mũi

– Tạo hình chỉnh sửa cánh mũi ,nền mũi

– Thời gian phẫu thuật sau 2-3h.

– Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)

– Tái khám sau 3 tháng

25-30-40 Tr
4 Nâng mũi S-line bằng sụn EGotex – Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.

 

– Dựng hình 3D chọn dáng mũi trước mổ

– Tạo hình chất liệu kiểu dáng Sline.

– Kết hợp sụn nhân tạo và sụn vành tai,mô thái dương hoặc E Gotex,

– Tạo hình chỉnh sửa đầu mũi

– Tạo hình chỉnh sửa cánh mũi ,nền mũi

– Thời gian phẫu thuật sau 2-3h.

– Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)

– Tái khám sau 3 tháng

45 tr
5 Thu gọn cánh mũi – Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.

 

– Dựng hình không gian 3D

– Thiết kế cánh mũi cần chỉnh sửa.

– Thời gian phẫu thuật sau 30 phút.

– Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)

– Tái khám sau 3 tháng

5tr
6 Thu gọn nền mũi – Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.

 

– Dựng hình không gian 3D

– Thiết kế nền mũi cần chỉnh sửa.

– Thời gian phẫu thuật sau 30 phút.

– Ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)

– Tái khám sau 3 tháng

5tr
7 Thu gọn đầu mũi – Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.

 

– Dựng hình không gian 3D

– Thiết kế đầu mũi cần chỉnh sửa.

– Tái cấu trúc sụn và làm mỏng đầu mũi

– Thời gian phẫu thuật sau 1-2h.

– Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)

– Tái khám sau 3 tháng

15tr
8 Thẩm mỹ mũi gồ

 

(Mài gồ)

– Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.

 

– Dựng hình 3D chọn dáng mũi trước mổ

– Thiết kế sống mũi cần chỉnh sửa.

– Mài và làm  mỏng xương mũi

– Thời gian phẫu thuật sau 1-2h.

– Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)

– Tái khám sau 3 tháng

5tr và chi phí nâng mũi tùy theo khách hàng lựa chọn
9 Thẩm mỹ mũi gồ gọt xương (mổ mê)

 

 

Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.

 

– Dựng hình 3D chọn dáng mũi trước mổ

– Thiết kế sống mũi cần chỉnh sửa.

– Mài và làm  mỏng xương mũi

– Thời gian phẫu thuật sau 1-2h.

– Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)

– Tái khám sau 3 tháng

45 tr
10 Kéo dài mũi ngắn

 

(mổ mê và ghép sụn vách ngăn)

– Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.

 

– Dựng hình 3D chọn dáng mũi trước mổ

– Thiết kế sống mũi cần chỉnh sửa.

– Ghép sụn kéo dài đầu mũi

– Tạo hình và nâng sống mũi Sline

– Thời gian phẫu thuật sau 3h.

– Gây mê toàn thân

– Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)

– Tái khám sau 3 tháng

50-60 tr
11 Thẩm mỹ mũi nhòm mồm (mổ mê) – Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.

 

– Dựng hình 3D chọn dáng mũi trước mổ

– Thiết kế sống mũi cần chỉnh sửa.

– Cắt sụn làm ngắn đầu mũi

– Tạo hình và nâng sống mũi Sline

– Thời gian phẫu thuật sau 3h.

– Gây mê toàn thân

– Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)

– Tái khám sau 3 tháng

50-60tr
12 Sửa mũi nâng không hài lòng – Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.

 

– Dựng hình không gian 3D.

– Định dạng những khiếm khuyết

– Thiết kế sống mũi cần chỉnh sửa.

– Thời gian phẫu thuật sau 1-3h.

– Gây mê tại chỗ hoặc toàn thân

– Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)

– Tái khám sau 3 tháng

1,2-1,5 lần phí dịch vụ gốc

 
0986.222.811 - 0986.222.911